Julkaistu 

Vaara vaanii tasoristeyksissä

Timitrantien tasoristeys on luokiteltu vaarallisuusluokkaan 5 asteikolla 1-7. Harri Ronkainen Timitrantien tasoristeys on luokiteltu vaarallisuusluokkaan 5 asteikolla 1-7.

Vuosittain koko maassa tapahtuu yli 30 tasoristeysonnettomuutta. Lieksassa on kaksi tasoristeystä, jotka Liikennevirasto on luokitellut seitsenportaisella asteikollaan toiseksi vaarallisimmiksi. Ne ovat Honkalahdentien ja kantatien tasoristeykset, jotka on siis luokiteltu vaarallisuusluokkaan 6. Jälkimmäinen sijaitsee rataosuudella Lieksa-Pankakoski.

- Näkemä, liikennemäärät, olosuhteet, tienpinta, nopeus, onnettomuushistoria, luettelee Liikenneviraston ylitarkastaja Jarmo Koistinen ne kriteerit, joiden perusteella tasoristeykset määritellään eri turvallisuusluokkiin.
 
Vaarallisuusluokkaan 5 kuuluu Lieksassa useita tasoristeyksiä. Ne ovat Lapalientien, Siikasuontien, Timitrantien, Purotien, Kiikunkahdentien ja Linnavan tasoristeykset.
 
Myös Mähkön tasoristeys rataosuudella Lieksa-Pankakoski kuuluu vaarallisuusluokkaan 5.
 
Osassa vaarallisia tasoristeyksiä ei ole mitään turvalaitteita ja joissakin on joitain turvalaitteita. Esimerkiksi Honkalahden tasoristeyksestä turvalaitteet puuttuvat kokonaan, mutta kantatien tasoristeyksessä on puolipuomilaitos ja kevyen liikenteen väylän kokopuomit.
 
 (Harri Ronkainen)
 
Lisää Lieksan Lehdessä 31.10.
 

 

 

 

 

Kommentoi

Hae sivuilta