play

Kylät ovat Lieksan voimavara

Varpu Strengell

Vaikka valtaosa lieksalaisista asuu keskustaajamassa tai sen välittömässä läheisyydessä, Lieksa ei olisi mitään ilman kyliään. Kylillä tehdään arvokasta työtä. Tapahtumia ja palveluja kehitetään ensisijaisesti kyläläisten elämän kohentamiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi, mutta samalla aktiivinen toiminta toimii houkuttimena uusille asukkaille. Kylät kukoistavat asukkaidensa ansiosta. Että kylät eläisivät jatkossakin, ne tarvitsevat toimivaa infrastruktuuria sekä tukea kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaansa.