play

Kaarisilta ja sen käyttöikä

Toimitus

Kaarisillan kunnostamisen jälkeinen käyttöikä on keskeisessä roolissa päätettäessä sen kohtalosta. Pari asiafaktaa on syytä tuoda tässä laajemminkin esiin.