play

Pääkirjoitus: Karkauspäivä muistuttaa tasa-arvon tärkeydestä

Varpu Strengell

Aina, kun tapahtuu jotain tavallisuudesta poikkeavaa, siihen on tapana liittää uskomuksia, perinteitä ja tottumuksia. Niin myös tänään vietettävään karkauspäivään. Sen perinteistä tunnetuin lienee naisten lupa kosia. Mikäli mies vastaa kosintaan kieltävästi, hänen tulee hankkia kosijalle hamekangas. Naisten lupa kosia karkauspäivänä juontaa juurensa Englantiin, Suomeen tapa on vakiintunut 1800-luvulla. Vaikka naiset voivat nykyään kosia muulloinkin kuin vain kerran neljässä vuodessa, kosintaperinne yhdistää karkauspäivän tasa-arvoon ja samalla muistuttaa sen tärkeydestä. Eniten esillä on yleensä tasa-arvo sukupuolten välillä, mutta tasa-arvo ulottuu paljon laajemmalle. Se tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on yhtäläiset mahdollisuudet elämässään. Tasa-arvoon ei kuulu sukupuoleen, ikään, kansallisuuteen tai ylipäänsä mikään henkilöön liittyvä asenteellinen tai rakenteellinen rajoitus. Näin määritellään muun muassa Lieksan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.