play

Lukijan kynästä: Kevät keikkuen tulevi – yksityisteillekin

Varpu Strengell

Keikkumisesta puheen ollen, kelirikkoaika lähestyy ja tiekuntien kannattaakin valmistautua hyvissä ajoin. Tiekunnan toimielimen (hoitokunnan tai toimitsijamiehen) on ”kiellettävä tai rajoitettava liikennettä toistaiseksi tai määräajaksi tiellä tai sen osalla, jos se kelirikon, yllättävien sääolosuhteiden tai muun vastaavan syyn vuoksi on tarpeen tien vaurioitumisen ehkäisemiseksi tai liikenneturvallisuuden sitä vaatiessa.” Näin turvataan tien kulkukelpoisuus esimerkiksi ambulanssille.