play

Tornator kulottaa Parreessa

Kulotus edistää metsän monimuotoisuutta.

Kulotus edistää metsän monimuotoisuutta. Kuva: Mikko Ahvenainen

Varpu Strengell

Tornator kulottaa noin kymmenen hehtaarin metsäalan Parreessa tänään sään ja tuuliolosuhteiden salliessa. Sytytys ajoittuu aamuun ja kulotus kestää enintään vuorokauden. Kyseessä on perinteinen metsänhoidollinen kulotus, jossa poltetaan hakkuin käsitelty uudistusala sekä sille jätetyt säästöpuuryhmät.