play

Kaupunki ei hae sille tullutta perintöä

Kuva: Harri Ronkainen

Varpu Strengell

Lieksan kaupunki ei hae sille tullutta valtionperintöä. Valtiokonttori ilmoitti kaupungille lokakuussa mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta. Kaupunki katsoo, että perinnön jättäjän omaisuus olisi vaikeasti realisoitavissa, jolloin on olemassa riski, että siitä aiheutuu enemmän kuluja kuin mitä mahdollinen rahaomaisuus olisi. Lisäksi perintöön katsotaan sisältyvän muita riskejä ja epävarmuutta siitä, voidaanko varoja käyttää selostusosassa lueteltuihin tarkoituksiin.