play

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssi jää täyttämättä

Kuva: Martti Heikkinen

Lea Kuokkanen

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssiin on tullut määräaikana vain yksi hakemus. Hakija haastateltiin, mutta ilmeni, ettei haastatellulla henkilöllä ole tehtävään vaadittavaa kelpoisuutta.