play

Metsämarssilla muistutusta metsien ja metsänhoidon tärkeydestä

Metsämarssilla Timitran hiihtokeskuksessa keskusteltiin muun muassa taimikonhoidosta ja ennakkoraivauksesta.

Metsämarssilla Timitran hiihtokeskuksessa keskusteltiin muun muassa taimikonhoidosta ja ennakkoraivauksesta. Kuva: Kati Honkanen

Kati Honkanen

Vuonna 1950 Suomessa järjestettiin ensimmäinen Metsämarssi, jonka tavoitteena oli kansalaisten kannustaminen metsätöihin ja metsänhoitoon, ja sitä kautta yksityismetsien puuntuotannon lisäämiseen.