play

STEA:lta rahaa Somaliperheyhdistykselle ja omaishoitajille

Kuva: Harri Ronkainen

Varpu Strengell

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Somaliperheyhdistys ry:lle avustusta alkaneelle vuodelle yhteensä 165 530 euroa. Summasta 41 300 euroa on tarkoitettu työttömien nuorten ja osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin. 124 230 euroa maahanmuuttajataustaisten ja alueen muiden asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja arjen hallinnan edistämiseen matalan kynnyksen vertaistoiminnalla Lieksassa sekä digitaalisella neuvontapalvelulla maakunnassa (Verneri-toiminta).