play

Kaupungin taksoihin korotuksia

Kuva: Harri Ronkainen

Varpu Strengell

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 53 euroa tunnilta. Ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä. Lisäksi asian käsittelystä voidaan periä lisämaksuja riippuen esimerkiksi annetuista lausunnoista ja ilmoituskuluista. Uusi taksa on määritelty yleisen kustannustason nousun aiheuttamien kustannuspaineiden takia, ja se astuu voimaan 1.2.2024.