play

Siun sote: Kotipalvelun piiriin keskimäärin kymmenessä vuorokaudessa

Kuva: Marja Mölsä

Marja Mölsä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten toimialueella ikääntyvän väestön odotusaika kotipalvelun piiriin pääsemiseksi on keskimäärin kymmenen vuorokautta, säännölliseen kotihoitoon joutuu jonottamaan 17,1 vuorokautta, ateriapalveluun 7,5 vuorokautta, turvapalveluun kahdeksan vuorokautta, omaishoidontukeen 17,7 vuorokautta ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen keskimäärin 98,8 vuorokautta.