play

Lieksan Anttosen entisestä ampumaradasta ei vaaraa

Lieksan Pankakoskella sijaitsevan Anttosen vanhan ampumaradan tila on todettu stabiiliksi ja hanke päätetään.

Lieksan Pankakoskella sijaitsevan Anttosen vanhan ampumaradan tila on todettu stabiiliksi ja hanke päätetään. Kuva: Harri Ronkainen

Harri Ronkainen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mukaan tehtyjen selvitysten ja riskitarkastelujen perusteella Anttosen vanhalle ampumarata-alueelle ei kohdennu nykyisellään tarvetta riskinhallintatoimenpiteille, sillä sieltä tulevalla lyijykuormituksella ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia ekologisia vaikutuksia ampumaradan vaikutusalueella.