play

Metsähallitus myy ja purkaa rakennuksia – Ovatko Lieksan rakennukset vaarassa?

Metsähallitus arvioi rakennusselvitystyössään rakennusten käyttötarvetta, kuntoa, kustannuksia, kulttuuriperinnöllistä arvoa, yhteiskäyttöä ja sijaintia.

Metsähallitus arvioi rakennusselvitystyössään rakennusten käyttötarvetta, kuntoa, kustannuksia, kulttuuriperinnöllistä arvoa, yhteiskäyttöä ja sijaintia. Kuva: Harri Ronkainen

Harri Ronkainen

Metsähallitus tekee rakennusselvitystä, jossa arvioidaan rakennusten kuntoa, tarkoituksenmukaisuutta ja ylläpitokustannuksia, minkä perusteella ne luokitellaan säilytettäviin, myytäviin ja purettaviin.