play

Rantakylän kaavamuutos etenee

Pelastuslaitoksen henkilöstö käytti Rantakylän vanhoja pientaloja osana harjoituksiaan ja purki ne.

Pelastuslaitoksen henkilöstö käytti Rantakylän vanhoja pientaloja osana harjoituksiaan ja purki ne. Kuva: Varpu Strengell

Varpu Strengell

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Rantakylän teollisuusalueen asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Nähtävilläoloaikana kaavasta ei jätetty muistutuksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja ympäristönsuojelusihteeri kiinnittivät lausunnoissaan huomiota rakennusalan ulkopuolelle jäävän alueen kapeuteen ja esittivät rakennusalan rajan siirtoa etäämmälle rantaviivasta. Raja pidetään kaavassa ennallaan 20 metrissä. Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry esitti lausunnossaan teollisen toiminnan keskittämistä Kerantien varteen.