play

Vieraslajien torjuntatalkoisiin rahoitusta

Kuva: Kati Honkanen

Varpu Strengell

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa ja on osoittanut siihen jaettavaa talkooavustusta Kainuun ELY-keskuksen jaettavaksi valtakunnallisesti. Talkooavustusta voivat hakea erityisesti kunnat mutta myös yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt. Avustukset on tarkoitettu vuonna 2024 järjestettävien, erityisesti isompien ja vaikuttavuudeltaan mahdollisimman laajojen hankekokonaisuuksien rahoittamiseen.