play

Yhteistyötä kaupungin kanssa

Kuva: Varpu Strengell

Varpu Strengell

Kaupunki solmii Lieksan Tukipiste ry:n kanssa kuluvaa vuotta koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukana toiminnan painopisteen tulee suuntautua maahanmuuttajien työllistymisvalmiuksien edistämiseen. Lisäksi tulee tehdä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä. Muutoin sopimuksen sisältö vastaa pääpiirteittäin viime vuonna voimassa ollutta sopimusta.