play

Lieksan kaupunginhallitus: Vaikuttamiselimille ei makseta kokouspalkkioita

Marja Mölsä

Lieksan vammaisneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Asiasta päätti kaupunginhallitus 6.3. Päätöksen perusteluna on, että vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen asettama vaikuttamiselin nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston tapaan. Niiden asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Vaikuttamiselimet eivät ole kuntalain mukaisia kunnan toimielimiä eivätkä niiden jäsenet virkavastuulla toimivia luottamushenkilöitä. Kuntalain mukaan kunnan velvollisuus maksaa kokouspalkkioita koskee vain luottamushenkilöitä. Vaikuttamistoimielinten kokouksista aiheutuneita matkakuluja voidaan kuitenkin korvata hakemuksen perusteella.