play

Rintasenvaaralle aktiviteetteja? – "Alamäkipyöräily, kesäkelkkailu tai vaijeriliuku"

Kolilla tapahtuvan rakentamisen yhteydessä on otettava huomioon sen vaikutukset Suomen tunnetuimpaan kansallismaisemaan.

Kolilla tapahtuvan rakentamisen yhteydessä on otettava huomioon sen vaikutukset Suomen tunnetuimpaan kansallismaisemaan. Kuva: Harri Ronkainen

Harri Ronkainen

– Matkailupalveluja tulisi keskittää maakuntakaavan ja yleiskaavan mukaisille alueille eli nimenomaan rinteen alaosiin. Maakuntaliiton näkökulmasta myös rinnealueelle ja erityisesti rinteen päälle (minne tulee jo tieyhteyksiä) voidaan kuitenkin suunnitella pienempää matkailupalveluiden rakentamista varsinkin sen jälkeen, kun on selvitetty ja suunnittelussa huomioitu aktiviteettien kehittämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Lopuksi maakuntaliitto korostaa vielä maisemallisten vaikutusten selvittämisen tärkeyttä ja maisemavaikutusten huomioimista koko kaava-alueella, maakuntaliitto korostaa lausunnossaan Rintasenvaaran ranta-asemakaavan osittaisesta muutoksesta ja laajennuksesta.