play

Väestösuoja poistuu käytöstä

LST-Säiliö oy sai luvan väestönsuojan poistamiseen käytöstä.

LST-Säiliö oy sai luvan väestönsuojan poistamiseen käytöstä. Kuva: Panu Kärkkäinen

Panu Kärkkäinen

LST-Säiliöt oy on hakenut lupaa poistaa väestönsuoja käytöstä teollisuusrakennuksesta, koska suoja ei täytä väestönsuojalle asetettuja vaatimuksia, ja sen kuntoon saattaminen olisi kohtuuton rakennuksen omistajalle. Rakentamisluvan myöntävä viranomainen voi lain nojalla pelastusviranomaista kuultuaan myöntää vapautuksen väestönsuojien rakentamisesta tietyllä alueella, jos siellä pelastusviranomaisen arvion mukaan on ennestään riittävä määrä suojapaikkoja tai väestön suojaaminen on turvattu muulla tavoin.