play

287 lapsen vanhemmasta vain 48 vastasi varhaiskasvatuksen kyselyyn

Kuva: Varpu Strengell

Varpu Strengell

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyssä korkeimman arvosanan sai päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien toiminnan monipuolisuus ja ravitsemuksen huomiointi. Alhaisimman arvion sai henkilökunnan riittävyys ja esihenkilöiden tavoitettavuus. Vastauksissa toivottiin enemmän retkiä ja parempaa resursointia henkilökuntaan. Positiivista palautetta annettiin vuorovaikutukselle ja henkilökunnalle yleisesti.