play

Lieksa huomauttaa kunnossapitolakiin valmistellussa lausunnossaan, että pienet ovat jäämässä jalkoihin

Nykyinen kunnossapidon taso on Lieksan mukaan riittävä.

Nykyinen kunnossapidon taso on Lieksan mukaan riittävä. Kuva: Varpu Stengell

Varpu Strengell

Lieksan kaupunki ei täysin lämpene hallituksen kaavailemille kunnossapitolain päivityksille. Kuntatekniikkaliikelaitos tuo asiasta antamassaan lausunnossa esille, että kunnossapitolain toimivuusarviointi on toteutettu isojen kaupunkien lähtökohdista, eikä siinä ole huomioitu pienten ja keskisuurten kaupunkien näkemyksiä. Lieksa muistuttaa, että erikokoisten kaupunkien toimintaympäristöt ovat erilaisia. Sen mukaan nykyinen kunnossapitolaki on yleisesti ottaen täyttänyt perustehtävänsä varsin hyvin. Lieksan mukaan joitain rajapintoja ja kunnossapitoon liittyvien eri lakien välisiä päällekkäisyyksiä voisi kuitenkin selkeyttää.