play

Toisen asteen maksuttomuuden rajaaminen 18 ikävuoteen mietityttää Riveriassa: Mikä on käytetyn työvaatteen tai työkalun arvo?

Esimerkiksi sähköalan opinnoissa tarvitaan erikoistyökaluja.

Esimerkiksi sähköalan opinnoissa tarvitaan erikoistyökaluja. Kuva: Varpu Strengell

Varpu Strengell

Hallituksen suunnitelma rajata oppivelvollisten maksuttomat oppimateriaalit 18 ikävuoteen on aiheuttanut hämmennystä niin opiskelijoissa kuin koulutusta järjestävissä tahoissakin. Oppivelvollisuusikä nousi edellisen hallituksen aikaan siten, että ensimmäisen ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on ollut opiskelijalle maksutonta enintään sen kalenterivuoden loppuun, jona hän täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koski ensimmäisen kerran syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittaneita oppivelvollisia opiskelijoita.