Julkaistu 

Lautakuntia jatkossa lakisääteisten lisäksi vain yksi

Kaupungin tuleva päätöksenteko-organisaatio muodostuu aiempaa kevyemmäksi Kaavio: Lieksan kaupunki Kaupungin tuleva päätöksenteko-organisaatio muodostuu aiempaa kevyemmäksi

Kaupungin päätöksenteko-organisaatio menee uusiksi siinä missä muukin organisaatio ja hallintosääntö. Uusi päätöksenteko-organisaatiossa korostuu kaupunginhallituksen rooli aiempaa enemmän. Mallin mukaan nykyiset lautakunnat lakkautetaan. Jäljelle nykyisistä jäävät vain lakisääteiset tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Uutena lautakuntana tulee olemaan hyvinvointilautakunta, joka ottaa huolehtiakseen nykyisten varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät. Kaupunginhallitus vastaa jatkossa nykyisten rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisen lautakunnan tehtävistä. Lisäksi perustetaan kaupunginhallituksen yhteyteen uusi lupajaosto, joka tulee toimimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisena viranomaisena.

- Organisaatio kevenee ja kaupunginhallituksen rooli korostuu, määrittää uudistuksen tavoitteita kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö.

Päätöksenteon organisaatiomuutokset astuvat voimaan uuden vaalikauden alkaessa 1.6.2017. Uudistusten taustalla ovat ensi vuoden aikana tapahtuvat Siun soten käynnistyminen, Lieksan ja Nurmeksen teknisen toimen yhteistyön päättyminen, uuden kuntalain voimaantulo sekä Lieksan irtautuminen Pielisen Karjalan kehittämisyhtiöstä (Pikes).

Lisää aiheesta Lieksan Lehdessä 22.9.

Kommentoi

Hae sivuilta