Julkaistu    |  Päivitetty 

ELY-keskus hylkäsi Kaarisillan suojeluesityksen

Lieksan Kaarisillan paikalle rakennettavan uuden sillan suunnittelu etenee valtuuston päätöksen mukaisesti. Marja Mölsä Lieksan Kaarisillan paikalle rakennettavan uuden sillan suunnittelu etenee valtuuston päätöksen mukaisesti.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus katsoo, ettei Kaarisilta ole valtakunnallisesti arvokas kohde, eikä sen suojeluun ole esitetty erityisiä syitä asemakaavatilanteen vuoksi. ELY-keskuksen mukaan rakennussuojelu asemakaava-alueella on toteutettava ensisijaisesti kaavoituksella. Se kuitenkin muistuttaa, että Lieksan Kaarisilta on arvotettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristökohteeksi kolmannen vaiheen maakuntakaavassa, joka tuli voimaan vuoden 2014 maalisuussa.

- Maakuntakaava ohjaa kunnassa laadittavia yleiskaavoja ja asemakaavoja. Maakuntakaavan voimaantulon jälkeen Lieksassa ei kuitenkaan ole laadittu oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa, jossa olisi tutkittu Kaarisillan suojelumahdollisuuksia maakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristökohteena, ELY-keskus toteaa antamassaan ratkaisussa ja siirtää asian tarkastelun Lieksan kaupungille.

ELY-keskus tähdentää, että rakennussuojelu asemakaava-alueella on toteutettava ensisijaisesti kaavoituksella. Asia lähti vireille ELY-keskuksssa Museoviraston tehtyä viime vuonna esityksen Kaarisillan suojelusta rakennusperintölain nojalla.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen luonnehtii ELY-keskuksen ratkaisua mielenkiintoiseksi.

-  Kaupunginvaltuusto teki päätöksen Kaarisillan korvaamisesta uudella sillalla, ja se tapahtui voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.

Kaupunki aikoo selvittää nyt perinpohjaisesti, voiko ELY-keskus velvoittaa kaupungin uuteen asemakaavaprosessiin.

-  Jos näin on, niin se totta kai tehdään, Määttänen sanoo, mutta samalla kummastelee sitä, voiko ELY-keskus vaatia uutta asemakaavaprosessia yhden sillan perusteella.

Tämänhetkisen tilannearvion perusteella kuitenkin Kaarisillan uusintaprosessi etenee valtuuston viime vuoden toukokuussa tekemän päätöksen mukaisesti.

- Tämän vuoden aikana toteutetaan uuden sillan suunnittelu, Määttänen täsmentää.

(Marja Mölsä)

Lue koko juttu torstain 24.5. Lieksan Lehdestä

Kommentoi

Hae sivuilta