Julkaistu 
Marja Mölsä

Perheiden mielipiteitä kuullaan Lieksan koulutoimen palveluverkkosuunnittelussa

Niina Kiiskinen (vas.) ja Sari Oinonen keskustelivat Arto Sihvosen kanssa keskustelutilaisuuden jälkeen. Molemmat äidit kantavat huolta kyläkoulujen tulevaisuudesta. Marja Mölsä Niina Kiiskinen (vas.) ja Sari Oinonen keskustelivat Arto Sihvosen kanssa keskustelutilaisuuden jälkeen. Molemmat äidit kantavat huolta kyläkoulujen tulevaisuudesta.

Kaupungin saamat verotulot ja valtionosuudet vähenevät, lapsimääräkin on radikaalisti vähenemässä. Toisaalta ikääntyvän väestön palveluihin liittyvät kustannukset ovat kasvamassa.
- Kaupungin strategian mukaan talous on pidettävä tasapainossa toimintaympäristön muutoksista huolimatta, perusteli hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen tiistaina Brahe-salissa järjestetyn koulutoimen palveluverkkoasiaan liittyvän kuulemistilaisuuden tarpeellisuutta.

Illan aikana käytiin läpi muun muassa olemassa olevan kouluverkon nykytilaa. Uuden kampuksen rakentaminen Kuhmonkadulle alkaa tämän vuoden elokuussa ja se valmistuu vuoden 2021 alkuun mennessä, Kuhmonkadun koulun muutostyöt alkavat tammikuussa 2020. Uuteen kampukseen muuttavat Lieksan lukio, Keskuskoulun yläkoulu sekä osa Riverian opetuksesta. Moisionkadun koulun vanha puoli jää kokonaan varhaiskasvatuksen ja etäopetuksen käyttöön ja koulun uusi puoli puretaan. Vuoniskylien koulun arvioidut peruskorjauskustannukset lähivuosien aikana ovat reilut 470 000 euroa ja Jamalin koulun peruskorjauskustannukset noin 223 000 euroa. Kolin koululle tehdään tänä vuonna pieniä pinta- ja muita korjauksia.

Vuoteen 2025 ulottuva perusopetuksen oppilasennuste puolestaan lupaa pudotusta kautta linjan. Ainoastaan Jamalin koulussa oppilasmäärä kasvaa.

- Miksi koulurakennuksille ei ole tehty mitään, vaikka korjaustarpeita on ollut jo vuosikausia? Jos kouluja menee kiinni, kuka niitä edes ostaa, kun kunto on niin huono? peräsi Sari Oinonen.

Paavo Ahonen puolestaan hämmästeli arvioita korkeista korjauskustannuksista ja toivoi, että arvioissa käytäisiin läpi myös edullisempia vaihtoehtoja.

Erik Kärki toivoi, että kouluratkaisuja mietittäessä arvioitaisiin myös kokonaisuutta. Hän uskoi, että esimerkiksi tiestön kunnossapitomäärärahojen saantia edesauttaa se, että kylät ovat asuttuja.
– Jos kyläkouluja vähennetään, asutusta siirtyy keskustaan.

Hyvinvointilautakunta käsittelee koulutoimen palveluverkkoa 21.5., kaupunginhallitus 2.6. ja kaupunginvaltuusto 24.6.

Lue lisää aiheesta torstain 9.5. Lieksan Lehdestä.

Kommentoi

Hae sivuilta