Julkaistu 
Varpu Strengell

Arkeologisen inventoinnin tuloksena keskusta-alueelta kirjattiin yksi uusi muinaisjäännös

Hannu Poutiainen (vas.) ja Timo Sepänmaa vertasivat vanhaa ruukkialueen karttaa maastoon Pankakoskella. Varpu Strengell Hannu Poutiainen (vas.) ja Timo Sepänmaa vertasivat vanhaa ruukkialueen karttaa maastoon Pankakoskella.

Lieksan  keskustaajaman osayleiskaavan selvityksiin ja laadintaan liittyvää arkeologista inventointia tehtiin viime keskiviikkona ja torstaina Lieksan ydinkeskustassa ja Pankakoskella. Pankakoskella kiinnostuksen kohteena oli erityisesti entinen ruukkialue.
- Tämä on teollisuushistoriallinen kohde. Katsottiin, onko entisen ruukkialueen rakennuksista mitään jäljellä, kuvasi Pankakoskella tehtyä työtä Mikroliitti oy:n vanhempi tutkija, arkeologi Timo Sepänmaa.

Apuna tehtävässä oli ruukkialuetta rakennuksineen, veden ohjailupuomeineen ja siltoineen esittävä kartta vuodelta 1895. Pankakoskella toimi ruukki 1820-luvulta vuoteen 1903. Sen jälkeen paikalle rakennettiin puunjalostustehdas ja ruukkiin liittyvät rakenteet purettiin.
- Mahdollisesti jotain vedenlaskuun ja ohjailuun liittyviä rakenteita voisi olla vielä jäljellä, Sepänmaa arvioi uomaa ja karttaa katsellessaan.

Muilta osin keskustan arkeologisessa inventoinnissa keskityttiin tällä kertaa tarkastamaan aiemmin tunnettuja muinaisjäännöksiä sekä 1600-luvun ja 1700-luvun karttojen mukaisia mahdollisia talonpaikkoja.
Varsinaisesti uutta ei keskiviikkona ja torstaina tehdyssä inventoinnissa löytynyt. Yksi uusi kohde kuitenkin merkataan inventoinnin tuloksena muinaisjäännökseksi: Timitran piiskuupetäjä.

Lisää Lieksan Lehdessä 5.11.

Kommentoi

Hae sivuilta