Julkaistu 
Varpu Strengell

Kaupunki haluaa eroon 32 kiinteistöstä

Vanhan paloaseman purkaminen etenee suunnitellusti. Varpu Strengell Vanhan paloaseman purkaminen etenee suunnitellusti.

Kaupungin toimitilojen toimenpideohjelmassa on mukana yhteensä 81 rakennusta, kun kylillä sijaitsevat neljä tuulimyllyä ja yksi vesimylly jätetään pois. Rakennuksista tärkeiksi ja omistuksessa säilytettäviksi on arvioitu 39 ja kehitettäviksi kymmenen. 32 kaupungin omistaman rakennuksen kohdalla tavoitteena on realisoida tai purkaa ne vuoden 2023 loppuun mennessä.
Rakennukset ja osakkeet on tätä ajatellen toimenpideohjelmassa määritelty kolmeen luokkaan: omistuksessa säilytettäviin, kehitettäviin ja realisoitaviin/purettaviin.
Purettavia kohteita ovat esimerkiksi vanha paloasema, entinen työterveyshuolto, vanha kaupungintalo, sen arkistorakennus sekä entinen sivistysvirasto. Edellä mainittujen rakennusten purkaminen sisältyy kaupungin ja pelastustoimen solmimaan sopimukseen.

Moisionkadun koulun kivirakennus on suunnitelmissa purkaa uuden koulukampuksen valmistuttua Kuhmonkadulle. Rauhalan ja Surpeenvaaran entisten koulujen kohdalla tarkoitus on joko myydä tai purkaa ne. Realisoitavien kohteiden joukkoon kuuluvat myös Vuoniskylien ja Jamalin koulujen rakennukset sekä entinen Ruunaan metsätyömieskoti.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle toimitilojen toimenpideohjelman hyväksymistä ja toteaa, että ohjelman toteuttamiseen liittyvistä yksittäisistä toimenpiteistä päättää toimivaltainen viranomainen.

Lisää Lieksan Lehdessä 21.11.

Kommentoi

Hae sivuilta