Julkaistu 
Harri Ronkainen

Hallinto-oikeus kumosi Lieksan Attendo-päätöksen

Lieksan kaupunki valmistelee uudelleen Toukolantien toimintakeskuksen (kuvassa) ja Partalanmäen palvelutalon tulevaisuuteen liittyvät asiat ottaen huomioon hallinto-oikeuden päätöksen sisällön. Harri Ronkainen Lieksan kaupunki valmistelee uudelleen Toukolantien toimintakeskuksen (kuvassa) ja Partalanmäen palvelutalon tulevaisuuteen liittyvät asiat ottaen huomioon hallinto-oikeuden päätöksen sisällön.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Lieksan kaupunginvaltuuston Attendo-päätöksen, josta tehtiin neljän yksityishenkilön kunnallisvalitus. Valtuusto hyväksyi Attendon kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen ja päätti, että kaupunki myy tontteineen Attendolle Partalanmäen palvelutalon ja Toukolantien toimintakeskuksen.

- Valituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa on venynyt niin pitkäksi, ettei yhteistyösopimusta neuvotellussa muodossa olisi joka tapauksessa sellaisenaan toteutettu, kommentoi kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.
Asiat valmistellaan nyt uudelleen.
– Valmistelu on jo ennen hallinto-oikeuden päätöstä aloitettu, ja tuomme asiat päätettäväksi aikanaan uudelleen valtuustoon, Määttänen kertoo.
Hallinto-oikeuden mukaan valtuuston päätöksellä on voinut olla huomattava vaikutus asukkaiden sekä heidän läheistensä ja palvelutaloissa työskentelevien henkilöiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin. Asian valmistelussa olisi siten tullut varata osallisille hallintolain mukaisesti mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä ennen päätöksentekoa.

- Päätös on syntynyt vaikuttamismahdollisuuksien varaamisen laiminlyömisen johdosta virheellisessä järjestyksessä, minkä vuoksi se on kumottava, hallinto-oikeus perustelee.

Kommentoi

Hae sivuilta