Julkaistu 
Varpu Strengell

Lieksan kaupunki aloittaa yt-neuvottelut?

Koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilanteella on merkittäviä vaikutksia kaupungin talouteen ja toimintaan. Harri Ronkainen Koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilanteella on merkittäviä vaikutksia kaupungin talouteen ja toimintaan.

Lieksan kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina koko henkilökuntaa koskevasta yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen aloittamisesta. Lisäksi päätettävänä on esitys, että poikkeustilanteen aikana palvelualueiden johtajilla on oikeus perustellusta syystä sopia työntekijöiden tai viranhaltijoiden kanssa työn tekemisestä työpaikalla myös normaalin työajan ulkopuolella.

Samassa koronavirustilanteen aiheuttamia toimenpiteitä käsittelevässä pykälässä esitetään myös kaupunginjohtaja Jarkko Määttäselle poikkeustilanteen ajaksi annettavaa valtuutta tehdä väliaikaisia päätöksiä ilman kaupunginhallituksen kokoontumista. Tämä koskee epidemiatilanteen hoitamisen edellyttämiä kaupungin toimintojen järjestämistä ja muita tilanteen hoitamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä. Toimenpiteen, joihin tällä perusteella ryhdytään, on kuitenkin tuotava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja lopullisesi hyväksyttäviksi toimenpiteisiin ryhtymistä seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Poikkeustilanteella todetaan olevan merkittäviä vaikutuksia kaupungin talouteen ja toimintaan. Kaupunginhallitus kehottaakin kaikkia palvelualueiden johtajia, tulosyksikköpäälliköitä ja liikelaitosten johtajia käynnistämään valmistelu toimintojen ja kustannusten sopeuttamiseksi muuttuviin olosuhteisiin. Valmistelun edistymistä tarkastellaan ensimmäisen osavuosiraportin yhteydessä.

Lisää Lieksan Lehdessä 24.3.

Kommentoi

Hae sivuilta