Julkaistu 
Varpu Strengell

Kolin kansallispuistossa olevien rakennusten kunto selville

Marianne Rautiainen kehuu kansallispuiston rakennuskantaa monipuoliseksi niin kunnoltaan kuin kulttuuriarvoiltaankin. Yksi rakennuksista on alun perinkin matkailukäyttöön rakennettu Mattilan tila. Varpu Strengell Marianne Rautiainen kehuu kansallispuiston rakennuskantaa monipuoliseksi niin kunnoltaan kuin kulttuuriarvoiltaankin. Yksi rakennuksista on alun perinkin matkailukäyttöön rakennettu Mattilan tila.

Kolin kansallispuistossa on lukuisia Metsähallitukselle kuuluvia rakennuksia. Osa niistä on ollut ilman käyttäjiä jo kymmeniä vuosia. Kuluvana kesänä Kolilla on tehty rakennusperintöinventointia, jossa on keskitytty rakennusperintöarvojen sekä rakennusten säilyneisyyden ja kunnon arviointiin. Inventoinnin yhtenä tarkoituksena on toimia pohjatyönä kunnostukseen tarvittavan rahoituksen saamiseksi. Samalla se avaa Kolin historiaa, jossa esille nousee matkailun merkitys jo yli sadan vuoden takaa alamajan raunioiden, Mattilan tilan ja lukuisten taukotupien kautta. Nyt tehty tarkastelu auttaa myös suunniteltaessa rakennusten mahdollisia ylläpito- ja restaurointitöitä.

Inventointia tekevä Metsähallituksen suunnittelija, arkkitehti, Marianne Rautiainen nostaa rakennuksista ehdottomaksi helmeksi aiemmin liki tuntemattoman Poikolan tilan. 1920-luvulla rakennettu talo on irtaimistoineen säilynyt syrjäisyytensä ansiosta siinä kunnossa, mihin se viimeisen asukkaan poistuttua 1980-luvulla jäi.
– Se on aikanaan rakennettu ylijäämä- ja kierrätystavarasta ja ollut sellaisena pienin varoin ylläpidettävä. Se on paikallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas, täysin alkuperäisenä säilynyt kohde, Rautiainen kuvailee.

Muita inventoinnissa mukana olevia kohteita ovat Metsähallituksen toimistokäytössä oleva Vaarala, Taiteilijaresidenssinä ja ravintolana toimiva Kolin Ryynänen, sataman vanhan Alamajan kivijalka, Ollilan ja Turulan tilat, vuokratupana toimiva Ylä-Murhi, autiotalona oleva Ala-Murhi, vuokrauskäytössä oleva Pärnälahden Punainen tupa, taukotuvat Ikolanaho ja Soikkeli sekä matkailukäytössä oleva Mattilan tila.
Mattilan tila eroaa muista rakennuksista jo lähtökohdiltaan. Se on alun perinkin rakennettu matkailijoiden majoittamista ajatellen, ei maatilaksi.

Inventoinnin kenttätyö on tältä kesältä pääosin tehty. Projekti jatkuu vuoden loppuun saakka. Metsähallituksen tavoite on huolehtia kansallispuiston alueella olevista rakennuksista ja pohtia niille mahdollisia käyttötarkoituksia.

Lue koko juttu Lieksan Lehdestä 11.8.

Kommentoi

Hae sivuilta