Julkaistu    |  Päivitetty 
Varpu Strengell

50 vuotta sitten ojitettu Joutensuo muuttuu takaisin rämeeksi

Kimmo ja Leila Saastamoinen tietävät suolta aikanaan nostetun ja kuivatetun turvetta karjan alusiksi. Innokkaina marjastajina he toivovat lakkojen valtaavan suon. Varpu Strengell Kimmo ja Leila Saastamoinen tietävät suolta aikanaan nostetun ja kuivatetun turvetta karjan alusiksi. Innokkaina marjastajina he toivovat lakkojen valtaavan suon.

Lieksassa ennallistetaan yhteensä noin 90 hehtaaria suota. Ennallistamisen kohteena on noin 50 vuotta sitten ojitettu Joutensuo Hatunkylän suunnalla. Rämeen pinta-alasta noin 40 hehtaaria on Metsähallitus Metsätalous oy:n hallinnassa olevaa valtion maata ja noin 50 hehtaaria alueesta on Tornator oyj:n omistuksessa. Noin 1,9 hehtaaria on yksityisomistuksessa.
- Nyt on huomattu ne virheet, mitä soitten kanssa on tehty. Erittäin hyvä asia, että palautetaan ennalleen, niin saadaan lakkasuo tähän lähelle, hymyilevät palan Joutensuota omistavat Leila ja Kimmo Saastamoinen.

Ennallistamistyöt käynnistyivät puiden poistolla. Kituliaasti kasvanut puusto poistetaan, vain suolla aiemminkin olleet käkkäräpuut jätetään. Hyvän pakkastalven ansiosta räme kantaa nyt hyvin hakkuukoneita. Ennallistamisen seuraavassa vaiheessa ojia täytetään kaivinkoneella. Tämä työ on tarkoitus tehdä ensi syksynä. Lisäksi alueelle tehdään turvepatoja ohivirtausten ehkäisemiseksi.

Suon palautuminen ennalleen ei tapahdu hetkessä. Osa lajeista, kuten linnut ja perhoset, palaavat ennallistetuille kohteille nopeastikin, mutta kasvillisuuden muutokset ovat hitaampia.
– Vesi nousee lähelle suon pintaa ja leviää suolle heti ennallistamisen jälkeen. Joutensuon tyyppisellä karulla suolla tupasvilla runsastuu voimakkaasti. Myös rahkasammalten elpyminen käynnistyy nopeasti. Kun suolla on taas tasainen rahkasammalkerros, kerros kerrokselta turve paksunee ja suo palautuu luonnontilaansa. Tähän voi mennä kymmenenkin vuotta, selvittää Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.
Kyseessä on ensimmäinen ennallistamiskohde, jonka Tornator oyj ja Metsähallitus Metsätalous oy toteuttavat yhdessä talousmetsässä.

Lue koko juttu Lieksan Lehdestä 25.2.

Kommentoi

Hae sivuilta