Julkaistu 
Harri Ronkainen

Ruunaalle rakentamista luonnon ehdoilla

Lieksa–Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+ -hanke etenee siten, että kaavaehdotus on esillä kaupunginhallituksessa 22.3. Harri Ronkainen Lieksa–Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+ -hanke etenee siten, että kaavaehdotus on esillä kaupunginhallituksessa 22.3.

Sweco Infra Trail oy:n suunnittelupäällikkö Anna-Maria Latosaari esitteli Lieksa–Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+ -kaavaluonnosta yleisötilaisuudessa keskiviikkona. Hänen mukaansa suunnittelussa kiinnitetään huomiota luonnon- ja kulttuuriympäristöön voimavarana sekä merkittävien luontokohteiden säilymiseen.

- Tavoitteena ei ole muuttaa mitään olemassa olevia suojelu- ja arvostatuksia, Latosaari korosti.
Neitikosken aluetta kehitetään Ruunaan palvelu- ja aktiviteettikeskuksena ja Kattilakoskea kalastuksen keskuksena. Naara- ja Siikajärvelle osoitetaan varauksia uusille matkailupalveluille kuten majoitukselle ja erilaisille aktiviteeteille.

- Rakentamiselle osoitettavien aueiden kautta halutaan mahdollistaa uudet investoinnit. Investoinnit kohdennetaan maankäytön suunnittelulla vain tietyille alueille ja muut alueet niiden ulkopuolelle, mikä on kaikkien yhteinen etu, Latosaari totesi.
Yleisökysymyksessä Anne Kaarina Keronen kysyi, mikä on rakentamisen volyymi Ruunaan matkailualueella.
– Alueiden yhteenlaskettu tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus vuoteen 2040 mennessä on 120 000 kerrosneliömetriä, Latosaari vastasi.
Taisto Lehikoinen seurasi esittelyä erityisesti elinkeinoelämän kannalta ja kiitteli, että kaavatyössä on otettu huomioon eri intressit.

- Siinä yhteydessä on huomioitu vapaa-aika, matkailu ja minun mielestäni kulttuuri kanssa, Lehikoinen kehui.

Kommentoi

Hae sivuilta