play

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin vakanssi yhteiseksi?

Kuva: Harri Ronkainen

Kati Honkanen

Lieksan kaupungin hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin vakanssi muutetaan perusopetuksen ja lukion yhteiseksi äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin vakanssiksi.