play

Muutoksia vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioon

Kuva: Kati Honkanen

Varpu Strengell

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointihankkeisiin liittyvien talousarviomuutosten hyväksymistä. Pesonvaaran ja Puuruunjärven pumppaamoita on saneerattu 5 000 eurolla ja Mönninkadun ja Asemakadun vesi- ja viemärisaneeraukseen on tarvittu 10 000 euroa budjetoitua enemmän. Lisäksi Kolin vedenottamon alkaloinnin ja UV-desinfioinnin lisäämisen kustannukset tarkentuivat 10 000 eurolla ylöspäin ja Kehätien vesijohtoverkon saneerauksen tarvittiin 5 000 euroa.