play

Lieksalaislähtöisen Elias Vänskän pro gradu -tutkielma vuoden paras

Vuoden 2022 pro gradu -tutkielman tekijä Elias Vänskä.

Vuoden 2022 pro gradu -tutkielman tekijä Elias Vänskä. Kuva: Reino Hartikainen

Harri Ronkainen

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry on palkinnut vuoden 2022 parhaana matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmana Elias Vänskän työn Pääkomponenttianalyysiin perustuva mallin reduktio kaasupäästöjen Bayesilaisessa estimoinnissa.