play

Lieksan Lehden kolumni: Maailma muuttuu – aiommeko pysyä mukana?

Kuva: Kati Honkanen

Kati Honkanen

Muutosvastarinnalla tarkoitetaan nimensä mukaisesti muutokseen tai jo sen suunnitteluun liittyvää vastustusta ja kritiikkiä. Syynä siihen on usein pelko tuttujen ja turvallisten rutiinien muuttumisesta tai ymmärtämättömyys muutostarvetta kohtaan. Lähes kaikilla uudistuksilla on vastustajansa, eikä kritiikki ole pahasta. Toisinaan kuitenkin tuntuu, ettei uudistusten hyviä puolia edes haluta nähdä ja totuus vääristyy vanhasta itsepintaisesti kiinni pidettäessä.