play

Rintasenvaaran kaava työllistää ennakoitua enemmän

Kuva: Kati Honkanen

Varpu Strengell

Rintasenvaaran ranta-asemakaavan laadintaan alun perin lasketut työtuntimäärät eivät riitä. Kaavaa laativa Sweco Finland oy on ilmoittanut, että lisätöitä aiheutuu arvion mukaan 115 tuntia. Niitä on aiheutunut muun muassa valmisteluvaiheen laajuudesta sekä alueen muuttuvien suunnitelmien huomioimisesta kaavakartalla. Lisätöiden kustannukset ovat noin 17 000 euroa.