play

Kannustava kasvuympäristö ja tiedon lisääminen tärkeintä päihdehaittojen ehkäisyssä

Päihdetilannekyselyn tuloksia käytetään hyväksi ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Päihdetilannekyselyn tuloksia käytetään hyväksi ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kuva: Harri Ronkainen

Harri Ronkainen

Tärkeimpinä keinoina päihdehaittojen ehkäisemiseksi pidetään turvallista ja kannustavaa kasvuympäristöä, tiedon lisäämistä päihteistä ja päihteiden haitoista sekä kasvua tukevaa varhaiskasvatusta ja perusopetusta.