play

Kohvakka on valmis kulttuuritöihin

Lea Lerkkanen

Yksi hauskoja keskusteluja herättävä kulttuurityöläisen opintosuunta yliopistossa lienee folkloristiikka. Sanana se viittaa jonkun mielestä kansanmusiikkiin. Aika monta kertaa luullaan, että folkloristi sitoo kukkia.