play

Selvitys jätevesilietteen käsittelystä

Kuva: Kati Honkanen

Kati Honkanen

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos hankkii jätevesipuhdistamon nestemäisen lietteen käytön teknisen valmiuden selvittämistyön Ramboll Finland oy:ltä arviohintaan 7 800 euroa.