play

Juoksutus tulvatuhojen estämiseksi Pielisellä – "Aiheutuu vahinkoja"

Juoksutus toteutetaan vedenkorkeusennusteiden ennustaessa keväälle ja alkukesälle Pieliselle harvinaista tulvaa ja aiheutuvien vahinkojen ollessa todennäköisiä.

Juoksutus toteutetaan vedenkorkeusennusteiden ennustaessa keväälle ja alkukesälle Pieliselle harvinaista tulvaa ja aiheutuvien vahinkojen ollessa todennäköisiä. Kuva: Harri Ronkainen

Harri Ronkainen

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanyt UPM Energy oy:lle Pielisjoessa olevan Kaltimon voimalaitoksen omistajana ja Kuurnan Voima oy:lle samassa joessa olevan Kuurnan voimalaitoksen omistajana määräykset väliaikaisesta poikkeamisesta Pielisjoessa olevien Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten padotusta ja juoksutusta koskevista lupamääräyksistä.