play

Lieksan kaupungin strategiaan mukaan tekoälyn ja digitalisaation hyödyntäminen

Kuva: Harri Ronkainen

Varpu Strengell

Lieksan kaupunki tekee päivityksiä strategiansa toimenpideohjelmaan vuodelle 2024. Muutokset liittyvät ensi vuoden talousarvion valmisteluun. Päivityksen myötä toimenpideohjelmasta poistetaan osat, jotka ovat toteutuneet vuoteen 2024 mennessä, kuten kaupungin juhlavuoteen liittyvät sisällöt. Uutena sisältöpainotuksena tavoitteisiin on otettu digitalisaation ja tekoälyn luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.