play

1 632 taiteilijalta metsävetoomus: "Tilanteen paheneminen voidaan vielä estää"

Taiteilijat korostavat, että metsä ylläpitää monimuotoisuutta, hiilivarastoa, metsään kiinnittynyttä kulttuuria ja luontosuhdetta, mitkä tarpeet on turvattava.

Taiteilijat korostavat, että metsä ylläpitää monimuotoisuutta, hiilivarastoa, metsään kiinnittynyttä kulttuuria ja luontosuhdetta, mitkä tarpeet on turvattava. Kuva: Anu Skön

Harri Ronkainen

Taiteilijoiden metsävetoomuksessa vaaditaan, että luonnontilaisten ja vanhojen metsien määritelmässä varmistetaan kaikkien jäljellä olevien suojelullisesti arvokkaiden metsien tiukka suojelu, metsien ikä määritetään puuston vanhimman ikäluokan mukaan valtapuuston keski-iän sijaan ja uhanalaisen tai vanhan metsän lajiston esiintyminen katsotaan painavaksi suojelukriteeriksi.