play

Märäjälahteen kaavaillaan matkailutoimintoja

Ranta-asemakaava käsittää viimeksi vastaanottokeskuksena toimineen kiinteistön alueen.

Ranta-asemakaava käsittää viimeksi vastaanottokeskuksena toimineen kiinteistön alueen. Kuva: Marja Mölsä

Varpu Strengell

Lieksan kaupunginhallitus asettaa 3.8. päivätyn Märäjälahden ranta-asemakaavan ehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaan on tehty joitakin muutoksia siitä saatujen lausuntojen perusteella. Kaava-aluetta muun muassa pienennettiin, koska Pohjois-Savon ELY-keskus piti sen rajausta tarpeettoman suurena Märäjälahdentien itäpuolella. Kaavamerkintöjä muutettiin Pohjois-Karjalan alueellisen vastuumuseon lausunnon mukaisesti niillä paikoilla, joilla on muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita.