play

Vaalikone: Moni rajaisi päivähoito-oikeutta

Enemmistö on päivähoito-oikeuden rajaamisen kannalla.

Enemmistö on päivähoito-oikeuden rajaamisen kannalla. Kuva: Varpu Strengell

Toimitus

Päivähoito-oikeutta olisi valmis rajaaman enemmistö Lieksan Lehden vaalikoneeseen vastanneista. Ehdokkaista 54 prosenttia on sitä mieltä, että työttömien ja kotona olevien lapsille tulee tarjota ainoastaan osapäiväistä hoitoa. Kokoomuksen ehdokkaista osapäiväisen hoidon kannalla oli 67 prosenttia vastanneista, Perussuomalaisista ajatusta kannatti 64 prosenttia, Keskustan sekä Kristillisdemokraattien ehdokkaista 57 prosenttia ja SDP:n ehdokkaista 50 prosenttia. Vasemmistoliiton ehdokkaista kaikki olivat sitä mieltä, ettei päivähoito-oikeutta tule rajata.
Ehdokkaiden vastauksissa tuotiin esille, että perheen kokonaistilanne tulee aina arvioida ja asia ratkaista sen mukaisesti. Kokopäivähoito nähtiin joissakin tapauksissa myös hyvänä ennaltaehkäisevänä sosiaalityönä.
Vaalikoneen käyttäjistä 68 prosenttia oli valmis rajaamaan päivähoito-oikeutta väittämän esittämällä tavalla.